Zakład Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-05
pism@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność organizacyjna

Dr n. med. Mirosława Felsmann

 • Członek Komisji Programowo-Dydaktycznej – sekcja pielęgniarstwo CM UMK
 • Członek Komisji ds. programów i planów nauczania – sekcja pielęgniarstwo CM UMK
 • Członek Akredytowanego przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej ICNP
 • Członek Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN
 • Członek Rady ds. e-Zdrowie w Pielęgniarstwie przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowa – grupa robocza ds. dokumentacji w pielęgniarstwie geriatrycznym
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego – Bydgoszcz
 • Członek Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego – Bydgoszcz

dr n. o zdr. Katarzyna Betke

 • Członek Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Bydgoszczy

Dr n. med. Marzena Humańska

 • Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • Koordynator zajęć praktycznych i praktyk z Podstaw pielęgniarstwa
 • Członek Komisji Programowo-Dydaktycznej – sekcja pielęgniarstwo CM UMK

Dr n. med. Danuta Ponczek

 • Asystent dydaktyczny Zakładu
 • Członek Komisji Programowo-Dydaktycznej – sekcja pielęgniarstwo CM UMK

Dr hab. n. med. Mariola Głowacka

 • Sekretarz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych przy Ministerstwie Zdrowia – od 2013 r.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

mgr Halina Idczak

 • Przewodnicząca Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Bydgoszczy
 • Członek Komisji Programowo-Dydaktycznej – sekcja pielęgniarstwo CM UMK

Mgr Agata Ulenberg

 • członek zespołu do spraw programu rozwojowego CM w Bydgoszczy UMK w Toruniu