Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-05
pism@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Informacje dla studentów

  1. egzamin OSCE – check listy (517 KB)
  2. Materiał na zajęcia praktyczne – Ocena zależności od opieki – Skala CDS (376 KB)
  3. Informacja o praktykach wakacyjnych (315 KB)
  4. Podanie do dyrekcji szpitala o umożliwienie odbycia praktyki (16 KB)
  5. Program praktyk wakacyjnych z zakresu Podstaw Pielęgniarstwa (1 rok) (222 KB)
  6. Wykaz praktycznych umiejętności zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia I st. stacjonarne (91 KB)
  7. Zajęcia praktyczne – 1 semestr (237 KB)
  8. Zajęcia praktyczne – 2 semestr (236 KB)
  9. Ocena placówki po praktyce (14 KB)