Zakład Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-05
pism@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

dr n. med. Mirosława Felsmann
p.o. Kierownika Zakładu:
dr Mirosława Felsmann

Zadania badawcze

 • Współczesne kryteria opieki.
 • Profilaktyka i ochrona zdrowia młodzieży i dorosłych.
 • Problematyka aktywności dobowej osób w podeszłym wieku.
 • Role i kompetencje zawodowe pielęgniarki polskiej w kontekście pielęgniarstwa europejskiego oraz zapotrzebowania na świadczenia pielęgniarskie w kolejnych dekadach.
 • Jakość życia pacjentów chorych na cukrzycę w wieku geriatrycznym.
 • Ocena poziomu poczucia koherencji oraz stopnia otrzymywanego a oczekiwanego wsparcia społecznego przez osoby z rozpoznaniem schorzeń przewlekłych, jako podstawowego wyznacznika powrotu ich do optymalnego stanu zdrowia oraz wykładnika radzenia sobie w sytuacjach trudnych (choroba).
 • Organizacja interdyscyplinarnej opieki nad człowiekiem starym w środowisku zamieszkania.

Zakład Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej jest odpowiedzialna za realizację następujących przedmiotów:

  • Podstawy pielęgniarstwa
  • Badania fizykalne
  • Teoria pielęgniarstwa
  • Pielęgniarstwo europejskie
  • Ustawodawstwo zawodowe
  • Europejski system kształcenia pielęgniarek