Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
kpielzach@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Andrzej Kurylak

W skład Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego wchodzą: