Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
kpielzach@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

P.o kierownika Katedry dr n. o zdr. Damian Czarnecki
P.o kierownika Katedry dr n. o zdr. Damian Czarnecki

W skład Katedry Pielęgniarstwa Zachowawczego wchodzą: