Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
kpielzach@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Koło Naukowe Bezpieczeństwa Procedur Pielęgniarskich przy Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego

Opiekun Koła: mgr Maria Budnik-Szymoniuk, tel. 691-738-391
Adres e-mail opiekuna: maria.szymoniuk@cm.umk.pl
Adres e-mail Koła: maria.szymoniuk@cm.umk.pl


Koło funkcjonuje od lutego 2016 r.

Obszary zainteresowań i badań:
Przedmiotem zainteresowań i badań Koła są procedury pielęgniarskie przebiegające z naruszeniem ciągłości tkanek w tym wytwarzanie i utrzymywanie dostępów naczyniowych (wkłucia obwodowe, centralne krótko i długoterminowe – z uwzględnieniem cewników tunelizowanych oraz portów naczyniowych) – w aspekcie prowadzenia bezpiecznej farmakoterapii pozajelitowej, postępowanie z raną, żywienie kliniczne (w tym wytwarzanie i utrzymanie dostępów dojelitowych i pozajelitowych dla celów terapii żywieniowej). Ponadto w czasie spotkań rozważane są cechy bezpieczeństwa sprzętu służącego do realizacji wyżej wymienionych procedur. Uwzględniane są również kwestie jakości instrumentarium chirurgicznego (należą one do tzw. przedmiotów krytycznych) wykorzystywanego w procedurach wysokiego ryzyka.
Rozważania dotyczą procedur realizowanych w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych i domowych, z uwzględnieniem aspektów ryzyka medycznego (w tym epidemiologicznego), organizacyjnego, finansowego oraz prawnego.


Studenci uczestniczący w pracach Koła są autorami przygotowanych do publikacji artykułów dotyczących procedur pielęgniarskich obarczonych wysokim ryzykiem w tym planów opieki opartych o metodologię ICNP.


Obecnie członkowie Koła przygotowują się do badania: Poprawność przyjmowania i realizacji zleceń lekarskich w aspekcie bezpieczeństwa terapii infuzyjnej.

Czas realizacji badań: czerwiec 2017 – czerwiec 2018

Grupa badana: ok. 2500 osób – pielęgniarki i położne zatrudnione / realizujące świadczenia w podmiotach leczniczych wykonujących usługi medyczne w warunkach stacjonarnych, ambulatoryjnych oraz domowych.


Studenci uczestniczący w pracach Koła są autorami przygotowanych do publikacji artykułów dotyczących procedur pielęgniarskich obarczonych wysokim ryzykiem w tym planów opieki opartych o metodologię ICNP.


Konferencje

 


Działalność Koła Naukowego:

Sprawozdanie z działalności STN 2018 2019 (42 KB)\


Galeria zdjęć:

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu Bydgoszcz 10–11 maja 2018 roku [fot. : Julianna Pałka, Barbara Kowalkowska] Akcja KNBPP „Z Zabiegowego do laboratorium, czyli jak nie popełniać błędów?” [fot. Sylwia Odejewska] Akcja KNBPP „Z Zabiegowego do laboratorium, czyli jak nie popełniać błędów?” [fot. Sylwia Odejewska] Akcja KNBPP „Z Zabiegowego do laboratorium, czyli jak nie popełniać błędów?” [fot. Sylwia Odejewska] Akcja KNBPP „Z Zabiegowego do laboratorium, czyli jak nie popełniać błędów?” [fot. Sylwia Odejewska] Drzwi Otwarte Collegium Medicum 2019 [fot. Sylwia Odejewska, Julianna Pałka] Drzwi Otwarte Collegium Medicum 2019 [fot. Sylwia Odejewska, Julianna Pałka] Drzwi Otwarte Collegium Medicum 2019 [fot. Sylwia Odejewska, Julianna Pałka] Plakat KNBPP 09.06.2018r. Rzeka Zdrowia [fot. Julianna Pałka]