Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
kpielzach@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

P.o. Kierownika - dr Damian Czarnecki

dr Damian Czarnecki
mgr Aneta Dowbór-Dzwonka
dr Kamila Faleńczyk
dr Paulina Farbicka
dr Małgorzata Filanowicz
dr Marta Lewicka
dr Beata Łangowska-Grodzka
dr Krzysztof Nicpoń
dr Agnieszka Pluta
mgr Judyta Rogóż
mgr Małgorzata Sidor
dr Ewa Szynkiewicz
mgr Agnieszka Wróbel-Bania
mgr Mirosława Ziółkowska
dr hab. Marcin Ziółkowski, prof. UMK
dr Aneta Zreda-Pikies