Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
kpielzach@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

Kierownik - prof. dr hab. Andrzej Kurylak

mgr Maria Budnik-Szymoniuk
dr Bernadeta Cegła
dr Jolanta Czajkowska-Fesio
dr Damian Czarnecki
mgr Aneta Dowbór-Dzwonka
dr Katarzyna Dylewska
dr Kamila Faleńczyk
dr Małgorzata Filanowicz
dr Kosma Kołodziej
prof. dr hab. Andrzej Kurylak
dr Marta Lewicka
dr Beata Łangowska-Grodzka
dr Krzysztof Nicpoń
dr Krzysztof Opozda
dr Agnieszka Pluta
mgr Małgorzata Sidor-Żarna
dr Paulina Smyk
dr Ewa Szynkiewicz
mgr Agnieszka Wróbel-Bania
mgr Mirosława Ziółkowska
dr hab. Marcin Ziółkowski, prof. UMK
dr Aneta Zreda-Pikies