Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-22
kpielzach@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

Kierownik - prof. dr hab. Andrzej Kurylak

mgr Maria Budnik-Szymoniuk
dr Jolanta Czajkowska-Fesio
dr Damian Czarnecki
mgr Aneta Dowbór-Dzwonka
dr Katarzyna Dylewska
dr Kamila Faleńczyk
dr Małgorzata Filanowicz
dr Kosma Kołodziej
prof. dr hab. Andrzej Kurylak
dr Marta Lewicka
dr Beata Łangowska-Grodzka
dr hab. Józef Mierzwiński, prof. UMK
mgr Mateusz Modrzejewski
dr Krzysztof Nicpoń
dr Krzysztof Opozda
dr Agnieszka Pluta
mgr Małgorzata Sidor
dr Paulina Smyk
dr Ewa Szynkiewicz
mgr Mariusz Wąsicki
mgr Agnieszka Wróbel-Bania
mgr Mirosława Ziółkowska
dr hab. Marcin Ziółkowski, prof. UMK
dr Aneta Zreda-Pikies