Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-11
kizpielsp@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego

p.o. kierownika Zakładu: dr n. med. Kamila Faleńczyk

Główne kierunki zainteresowań naukowych:

  • udział pielęgniarki rodzinnej i domowej w opiece nad pacjentami ze schorzeniami przewlekłymi
  • problemy opiekunów osób przewlekle chorych
  • problemy zawodowe pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej
  • wdrażanie standardów praktyki pielęgniarskiej w podstawowej opieki zdrowotnej
  • kształcenie podyplomowe pielęgniarek