Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-11
kizpielsp@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Działalność dydaktyczna

Zakład Pielęgniarstwa Społecznego prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia licencjackie i magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne z przedmiotów:

  • Profilaktyka w pielęgniarstwie rodzinnym
  • Opieka środowiskowa w pielęgniarstwie położniczym
  • Podstawowa Opieka Zdrowotna
  • Opieka długoterminowa i domowa

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów:

  • do wypełniania profesjonalnej roli pielęgniarki w podstawowej opiece zdrowotnej,
  • do współpracy ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną,
  • do świadczenia usług pielęgniarskich w warunkach domowych pacjenta/rodziny,
  • do pełnienia roli promotora zdrowia w środowisku lokalnym.