Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-18
zpielinter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego

Osoba koordynująca sprawy Zakładu: dr Ewa Szynkiewicz

Zainteresowania badawcze

W kręgu zainteresowań naukowo-badawczych pracowników zakładu znajdują się zagadnienia związane z funkcjonowaniem pacjentów z różnymi schorzeniami wewnętrznymi, głównie o charakterze przewlekłym, m.in.

  • ocena jakości życia chorych internistycznie
  • poszukiwanie determinantów i modulatorów zachowań zdrowotnych i określanie ich wpływu na przebieg schorzeń i procesu terapeutycznego
  • jakość opieki pielęgniarskiej