Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-04
zpielpsych@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Kierownik Zakładu: dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, prof. UMK
Kierownik: dr hab. Marcin Ziółkowski, prof. UMK

Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego został powołany w 2000 roku. Od początku istnienia Zakładu jego kierownikiem jest dr hab. n. med. Marcin Ziółkowski, prof. UMK, specjalista psychiatra.

Kierunki badań naukowych:

 • Bio-psycho-społeczne aspekty leczenia uzależnień.
 • Wybrane kliniczne aspekty uzależnień od substancji psychoaktywnych z uwzględnieniem elementów opieki pielęgniarskiej.
 • Funkcje neuropsychologiczne, aktywność mózgu związana z funkcjonowaniem poznawczym.

Współpraca:

Jednostka współpracuje z:

 • Katedrą Psychiatrii, Wydziału Lekarskiego CM UMK
 • Katedrą Neuropsychologii Klinicznej, Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK
 • Katedrą i Zakładem Żywienia i Dietetyki, Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK
 • Zakładem Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
 • Katedrą Psychiatrii Uniwersytetu Białostockiego
 • Katedrą i Zakładem Genetyki Klinicznej, Wydziału Lekarskiego CM UMK
 • Zakładem Zaburzeń Hemostazy, Katedry Patofizjologii, Wydziału Farmacji CM UMK