Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-04
zpielpsych@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Regulamin Zakładu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego (34 KB)

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Psychiatrycznego realizują program nauczania przedmiotów:

  • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne dla studentów III roku, kierunek: pielęgniarstwo, studia I stopnia stacjonarne
  • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne dla studentów III roku, kierunek: położnictwo, studia I stopnia stacjonarne
  • Pielęgniarstwo psychiatryczne dla studentów I i II roku, kierunek: pielęgniarstwo, studia I stopnia niestacjonarne (ścieżka AB, C, D)
  • Profilaktyka uzależnień dla studentów I roku, kierunek: położnictwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  • Psychiatria dla studentów I roku, kierunek: położnictwo, studia I stopnia niestacjonarne
  • Opieka pielęgniarska w psychiatrii środowiskowej dla studentów II roku, kierunek: pielęgniarstwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
  • Problemy zdrowia psychicznego kobiet dla studentów II roku, kierunek: położnictwo, studia II stopnia stacjonarne
  • Opieka i rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi, kierunek: pielęgniarstwo, studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne

Głównym celem kształcenia jest przygotowanie studentów do sprawowania opieki pielęgniarskiej nad pacjentami z zaburzeniami psychicznymi z uwzględnieniem działań podejmowanych u osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych.