Zakład Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-04
zpielpsych@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność pracowników

dr Krzysztof Opozda

 • Asystent dydaktyczny w Zakładzie (planowanie i rozliczanie pensum)
 • Organizator praktyk zawodowych dla studentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w CM UMK
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
 • Przedstawiciel Zakładu współpracujący z CKPPiP w Warszawie
 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego

dr Beata Łangowska-Grodzka

 • Pracownik dydaktyczny w zakładzie
 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
 • Członek Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego
 • Członek Stowarzyszenia Substycyjnego Leczenia Uzależnień MAR

dr Anita Markowska

 • Pracownik dydaktyczny w zakładzie
 • Współprowadzenie zadań naukowo-badawczych, w tym współpraca wieloośrodkowa w zakresie badań naukowych

Zakres badań:

 • Aktywność mózgu związana z funkcjonowaniem poznawczym.
 • Wpływ treningów biofeedback na ukierunkowanie uwagi względem bodźców afektywnych – kontrolę emocjonalną.
 • Przekonania poznawcze związane z utrzymaniem abstynencji oraz radzeniem sobie z głodem alkoholowym.

dr Damian Czarnecki

 • Członek Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami
 • Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział kujawsko-pomorski

Zakres badań:

 • Czynniki determinujące abstynencję, nawroty picia i głód substancji psychoaktywnych
 • Opieka pielęgniarska nad pacjentem uzależnionym od substancji psychoaktywnych
 • Problematyka społeczna osób uzależnionych od alkoholu i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • Dieta i odżywianie osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami.

Funkcje:

 • Opiekun koła naukowego „Altera Pars”
 • Współprowadzenie zadań naukowo-badawczych, w tym współpraca wieloośrodkowa w zakresie badań naukowych
 • Osoba odpowiedzialna za przebieg zaliczenia i gromadzenie zadań samokształceniowych,
 • Specjalista Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Oddziale Leczenia Uzależnień Kliniki Psychiatrii CM
 • Kierownik Komisji Programowo-Dydaktycznej, sekcja pielęgniarstwo
 • Członek Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów