Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-27
zpielped@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Andrzej Kurylak

Kierunki badań naukowych:

  • promowanie zdrowia wśród dzieci i młodzieży
  • edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży
  • jakość życia dzieci i młodzieży ze schorzeniami przewlekłymi
  • jakość opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem przewlekle chorym
  • wdrażanie standardów pielęgniarskich w oddziałach pediatrycznych

Regulamin Dydaktyczny Katedry

Wszelkie informacje dotyczące tematyki przedmiotów oraz sposobu zaliczenia znajdują się w systemie USOS.