Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-27
zpielped@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

 • Kierunek: Pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Kierunek: Pielęgniarstwo, studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Zaawansowana praktyka w pielęgniarstwie hematologicznym: Pielęgniarstwo w hematologii dziecięcej
  2. Przedmiot: Poradnictwo zdrowotne: Profilaktyka w pielęgniarstwie pediatrycznym
  3. Przedmiot: Podstawy kliniczne pielęgniarstwa specjalistycznego: Hematologia
  4. Moduł do wyboru: Diagnostyka auksologiczna w praktyce pielęgniarki pediatrycznej
 • Kierunek Położnictwo, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Pediatria i Pielęgniarstwo pediatryczne
  2. Przedmiot: Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Kierunek Położnictwo, studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Neonatologia.
  2. Przedmiot: Standardy i procedury w opiece nad noworodkiem w różnym stanie zdrowia
  3. Przedmiot: Intensywny nadzór neonatologiczny i opieka pielęgniarska nad noworodkiem w stanach zagrożenia życia
  4. Przedmiot: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem z urazem okołoporodowym i z wadą wrodzoną
  5. Przedmiot: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem przedwcześnie urodzonym i z niska masą urodzeniową
  6. Przedmiot: Opieka pielęgniarska nad noworodkiem chorym
  7. Przedmiot: Współczesne kierunki badań naukowych w położnictwie, ginekologii i neonatologii
 • Kierunek: Dietetyka, studia drugiego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne:
  1. Przedmiot: Żywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt: żywienie kobiet w stanach fizjologicznych i niemowląt
 • Kierunek: Elektroradiologia, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  1. Przedmiot: Pediatria
 • Kierunek: Audiofonologia, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  1. Przedmiot: Pediatria
 • Kierunek: Ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
  1. Przedmiot: Techniki diagnostyczne w praktyce klinicznej medycyny ratunkowej