Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-27
zpielped@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność pracowników Zakładu

Prof. dr hab. Andrzej KurylakKierownik Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  • Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu
  • Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Nauk o Zdrowiu

Dr Aneta Zreda-Pikies – asystent

  • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego