Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-27
zpielped@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Działalność pracowników Zakładu

Prof. dr hab. Andrzej KurylakKierownik Zakładu Pielęgniarstwa Pediatrycznego

  • Kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Dr Ewa Barczykowska – adiunkt

  • Członek Międzynarodowej Rady Naukowej w czasopiśmie Pielęgniarstwo Neurologiczne i Neurochirurgiczne
  • Członek Komisji Egzaminacyjnych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
  • Zastępca Przewodniczącego Wydziałowego Zespołu ds. Organizacji Praktyk Studenckich
  • Członek Wydziałowej Komisji Programowo-Dydaktycznej dla kierunku pielęgniarstwo
  • Członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Parametrycznej

Dr Aneta Zreda-Pikies – asystent

  • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego