Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-27
zpielped@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Celem działalności SKN jest:
podnoszenie poziomu wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych członków, wdrażanie studentów do pracy naukowej, współuczestnictwo studentów w życiu naukowym Uczelni, reprezentowanie studenckiego ruchu naukowego i jego osiągnięć wobec Władz Uczelni i innych organizacji naukowych, rozwój zainteresowań własnych i stworzenie możliwości dla samodoskonalenia studentów, promocja ruchu studenckiego oraz Uczelni.

Chętnych do współpracy studentów prosimy o zgłaszanie się do dr Anety Zreda-Pikies.


Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego
w latach 2015-2016

Opiekun naukowy: dr n. med. Ewa Barczykowska

Zespół SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego:

 • Paulina Panek – przewodnicząca
 • Karolina Warta
 • Paulina Słomianna
 • Dominika Matejczuk

4 lutego 2016 r. w związku z Światowym Dniem Walki z Rakiem Pediatryczne Koło Naukowe zorganizowało w Zespole Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy lekcję dla uczniów pt. Profilaktyka chorób nowotworowych. Przeprowadzone zajęcia miały na celu zwiększenie świadomości wśród dzieci przyczyn występowania nowotworów, konieczności prowadzenia zdrowego stylu życia, profilaktyki otyłości, badań kontrolnych znamion skórnych, samokontroli gruczołu piersiowego i ochrony przeciwsłonecznej. Do realizacji przedsięwzięcia przyczyniły się: Paulina Panek, Karolina Warta, Paulina Słomianna, Dominika Matejczuk. Nadzór merytoryczny sprawowali: dr. n. med Ewa Barczykowska i mgr Ewa Kwiatkowska.

19 czerwca 2015 r. Pediatryczne Koło Naukowe zorganizowało w Zespole Szkół Specjalnych nr 31 w Bydgoszczy lekcję dla uczniów pt. Odżywianie dzieci w wieku szkolnym. Celem przeprowadzonych zajęć było zapoznanie dzieci z grupą produktów, których spożywanie jest niezbędne w celu utrzymania zdrowia oraz profilaktyki otyłości. Do realizacji zajęć lekcyjnych przyczynili się studenci, nadzór merytoryczny sprawowali: dr n. med Ewa Barczykowska i mgr Ewa Kwiatkowska. Uczniowie Zespołu Szkół aktywnie uczestniczyli w zajęciach lekcyjnych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.


Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego
w latach 2012-2014

Opiekun naukowy: dr n. med. Aneta Zreda-Pikies

Zespół SKN Pielęgniarstwa Pediatrycznego:

 • Katarzyna Nowak – przewodnicząca
 • Małgorzata Sypniewska
 • Samanta Sturmowska
 • Olga Jakubczak
 • Łukasz Pietrzykowski

Działalność:
Zainteresowania naukowe studentów skupiają się wokół opieki nad dzieckiem przewlekle chorym oraz funkcjonowania dzieci zdrowych w środowisku przedszkolnym/ szkolnym. Aktywnie wspieramy działalność Fundacji Dr Clown oraz Fundacji DKMS Polska. Z inicjatywy Katarzyny Nowak zorganizowany został Dzień Dawcy Szpiku w Nakle nad Notecią, która była pierwszą tego typu akcją w Nakle. Zarejestrowano 135 nowych potencjalnych dawców, co jest dużym sukcesem.

Publikacje z udziałem studentów w latach 2012-2014:

 • Sypniewska M., Sturmowska S., Jakubczak O., Nowak K., Wróbel-Bania A., Zreda-Pikies A., Plan opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z neurofibromatozą typu 1 na podstawie analizy konkretnego przypadku, Pielęgniarstwo Polskie 2013, 1(47), 52-55
 • S. Sturmowska, O. Jakubczak, K. Nowak, M. Sypniewska, Agnieszka Wróbel-Bania, Aneta Zreda-Pikies, Opieka pielęgniarki nad dzieckiem z guzem Wilmsa na podstawie analizy konkretnego przypadku, Pielęg. Pol. 2013 T. 47 nr 3 s. 235-242.
 • Nowak K., Sturmowska S., Sypniewska M., Grabińska M., Wróbel-Bania A., Zreda-Pikies A., Problemy bio-psycho-społeczne dziecka chorego na fakomatozę, Pielęgniarstwo Polskie 2015, 3 (57), 326-332

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Pediatrycznego
w latach 2002-2012

Założycielem i opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Pielęgniarstwa Pediatrycznego w latach 2002-2012 była dr Ewa Barczykowska.

Funkcję Przewodniczącej Koła w poszczególnych latach pełniły:

 • 2002/03, 2003/04 – Wiesława Kujawa
 • 2004/05, 2005/06 – Anna Kucharska
 • 2006/07, 2007/08 – Monika Król
 • 2008/09 – Angelika Łabaj
 • 2009/10, 2010/11, 2011/12 – Marta Grabinska

Szczególną naukową aktywnością wyróżnili się następujący studenci: Dorota Efta, Marta Grabinska, Joanna Janowska, Monika Król, Anna Kucharska, Katarzyna Miziołek, Aleksandra Piekuś, Marzena Szwed-Kolińska, Paweł Witt, Patrycja Zdrojewska.

Zainteresowania naukowe studentów skupione były na problemach dzieci wynikających z ich choroby i hospitalizacji. Przedmiotem badań był obraz choroby w oczach dziecka oraz postrzeganie dziecka jako podmiotu opieki pielęgniarskiej. Badano poziom wiedzy i przygotowanie rodziców do sprawowania opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Podejmowano tematy związane z profilaktyką chorób oraz ochroną dzieci przed zatruciami, urazami i wypadkami.

10-letnia aktywność członków Koła zaowocowała wystąpieniami na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, współautorstwem artykułów w czasopismach medycznych oraz rozdziałów w publikacjach pielęgniarskich.

Najważniejsze publikacje z udziałem studentów:

 • Barczykowska E., Bonk N., Mania M., Kurylak A.: Obraz własnej choroby i psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży z padaczką. W: Interdyscyplinarna opieka pielęgniarska w neurologii i neurochirurgii. Pod red. Skrzypek-Czerko M. i Ślusarza R., Gdańsk: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, 2011: 307-327.
 • Barczykowska E., Binder D., Grabinska M., Sadowska-Krawczenko I., Kurylak A.: Ocena zachowań zdrowotnych oraz poziomu wiedzy na temat profilaktycznego działania kwasu foliowego wśród studentek bydgoskich uczelni. W: Interdyscyplinarna opieka pielęgniarska w neurologii i neurochirurgii. Pod red. Skrzypek-Czerko M. i Ślusarza R., Gdańsk: Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Neurologicznych, 2011: 328-345.
 • Królikowska A., Zdrojewska P.: Wybrane zagadnienia z diagnozowania dzieci ze schorzeniami neurologicznymi [w:] Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii. Wyd. Continuo, Wrocław, 2012: 21-38.
 • Efta D., Barczykowska E., Mania M.: Alkoholowy Zespół Płodowy (FAS) [w:] Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii. Wyd. Continuo, Wrocław, 2012: 55-71.
 • Grabinska M., Brzeziński G.: Guz tylnej jamy czaszki. w: Metoda studium przypadku w pielęgniarstwie pediatrycznym – wybrane zagadnienia z neuropediatrii. Wyd. Continuo, Wrocław, 2012: 111-128.

Czynny udział studentów w konferencjach naukowo-szkoleniowych:

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych „Interdyscyplinarna opieka nad pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego” 13 października 2011:
  • Barczykowska E., Binder D., Grabinska M., Sadowska-Krawczenko I., Kurylak A.: Ocena zachowań zdrowotnych oraz poziomu wiedzy na temat profilaktycznego działania kwasu foliowego wśród studentek bydgoskich uczelni.
 2. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu”, Bydgoszcz, 19-20 marca 2012:
  • Efta D., Grabinska M., Zdrojewska P., Barczykowska E.: Pielęgniarka w opiece nad dzieckiem z Alkoholowym Zespołem Płodowym (FAS).