Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek E, wejście główne, parter

 

obrazek nr 1

Katedra Rehabilitacji Kardiologicznej i Promocji Zdrowia

Kierownik - prof. dr hab. Aldona Kubica
Kierownik Katedry: Kierownik – prof. dr hab. Aldona Kubica

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Katedra prowadzi badania dotyczące problematyki profilaktyki i edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

1. Uwarunkowaniami zachowań zdrowotnych pacjentów z chorobami przewlekłymi
2. Czynnikami wpływającymi na skuteczność edukacji zdrowotnej w grupie pacjentów z chorobami przewlekłymi
3. Oceną skuteczności edukacji zdrowotnej u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia
4. Strategiami radzenia sobie ze stresem i lęk u pacjentów z chorobami układu krążenia
5. Współpraca, personel medyczny, pacjent w terapii przewlekłej – Compliance, concordance, adherence
6. Oceną gotowości do wypisu ze szpitala pacjentów przewlekle chorych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu krążenia
7. Jakość życia pacjentów poddanych resynchronizacji serca