Katedra Promocji Zdrowia

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-01
kizpromzdr@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Promocji Zdrowia

dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK
Kierownik Katedry: dr hab. n. o zdr. Aldona Kubica, prof. UMK

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

Katedra prowadzi badania dotyczące problematyki profilaktyki i edukacji zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z:

  1. Uwarunkowaniami zachowań zdrowotnych pacjentów z chorobami przewlekłymi (badania statutowe 2008-2009)
  2. Czynnikami wpływającymi na skuteczność edukacji zdrowotnej w grupie pacjentów z chorobami przewlekłymi (badania statutowe zakończone)
  3. Oceną skuteczności edukacji zdrowotnej u pacjentów ze schorzeniami układu krążenia (dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK – badania własne, dr Piotr Michalski, mgr Łukasz Pietrzykowski)
  4. Czynnikami wpływającymi na motywację u osób uzależnionych od nikotyny oraz podmiotowymi uwarunkowaniami uzależnienia od nikotyny (badania statutowe 2006-2007)
  5. Podmiotowymi uwarunkowaniami typów zachowań i przeżyć w pracy w grupie pielęgniarek – wpływ na zdrowie (dr Anna Andruszkiewicz – badania własne)
  6. Sytuacjami wyzwalającymi stres w pracy pielęgniarki, strategiami radzenia sobie ze stresem, uwarunkowaniami funkcjonowania w pracy (dr Anna Andruszkiewicz)
  7. Strategiami radzenia sobie ze stresem i lęk u pacjentów z chorobami układu krążenia (dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK)
  8. Współpraca, personel medyczny, pacjent w terapii przewlekłej – Compliance, concordance, adherence (dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK – badania własne, mgr Agata Kosobucka, dr Piotr Michalski, mgr Łukasz Pietrzykowski)
  9. Oceną gotowości do wypisu ze szpitala pacjentów przewlekle chorych ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z chorobami układu krążenia (dr Anna Andruszkiewicz)
  10. Jakość życia pacjentów poddanych resynchronizacji serca (dr hab. Aldona Kubica, prof. UMK, mgr Agata Kosobucka, dr Piotr Michalski, mgr Łukasz Pietrzykowski)