Katedra i Zakład Podstaw Kultury Fizycznej

ul. Świętojańska 20, 85-077 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-17
kizpodskf@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Cele kształcenia obejmują: zdobywanie umiejętności ruchowych z wybranych dyscyplin sportowych, turystyki i rekreacji oraz sportu niepełnosprawnych na poziomie niezbędnym do realizacji procesu rehabilitacyjnego, poznawanie metodyki nauczania umiejętności motorycznych oraz uzyskiwanie wiedzy niezbędnej do realizacji procesu oddziaływania ruchem na organizm człowieka zdrowego i niepełnosprawnego.

Realizacja celów obejmuje treści programowe przedmiotów:

  • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu I i II
  • Podstawy treningu sportowego
  • Aktywność ruchowa adaptacyjna
  • Sport osób niepełnosprawnych
  • Obozy programowe kierunku fizjoterapii i ratownictwa medycznego
  • Żywienie w sporcie – antropomotoryka
  • Gerokinezjologia

Szczegółowe programy nauczania i regulaminy dydaktyczne:

Kierunek ratownictwo medyczne

Kierunek fizjoterapia

Kierunek dietetyka

  • Żywienie w sporcie – wybrane zagadnienia z antropomotoryki

Kierunek turystyka i rekreacja (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMK)

  • Gerokinezjologia