Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-27
zpielped@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Pediatrycznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
pok. 67

tel. 52 585-58-27
fax 52 585-58-49

Sekretariat: Barbara Kowalkowska, parter, pok. 7, tel. 52 585-58-22