Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-31
zpielnin@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego

Kierownik Zakładu: dr hab. Robert Ślusarz
Kierownik Zakładu:
dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz

 

W Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego realizowane są projekty badawcze łączące w sobie elementy następujących dziedzin nauki: pielęgniarstwa, medycyny, zdrowia publicznego oraz zarządzania (w tym również badania związane z jakością usług pielęgniarskich).

Główne kierunki badań Zakładu:

  • klinimetria w ocenie stanu chorych ze schorzeniami układu nerwowego,
  • rehabilitacja i usprawnianie chorego z dysfunkcją układu nerwowego,
  • opracowanie i wdrażanie standardów oraz procedur postępowania pielęgniarskiego (w tym: organizacja i zarządzanie oraz jakość usług medycznych/pielęgniarskich),
  • ocena jakości życia osób ze schorzeniami układu nerwowego,
  • neuroprotekcja u chorych nieprzytomnych,
  • proces angiogenezy i hemostazy w schorzeniach układu nerwowego,
  • strategia kształcenia pielęgniarek w dziedzinie pielęgniarstwa specjalistycznego.