Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-30
zkpodyppiel@cm.umk.pl

budynek Collegium Medicum UMK, ul. Techników 3

Działalność dydaktyczna

Zakład Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek prowadzi zajęcia dydaktyczne na kierunku POŁOŻNICTWO z następujących przedmiotów:

 1. badania fizykalne – studia Iº stacjonarne i niestacjonarne
 2. filozofia i etyka zawodu położnej – studia Iº stacjonarne
 3. dydaktyka medyczna – studia stacjonarne i niestacjonarne IIº,
 4. bioetyczne dylematy w położnictwie – studia stacjonarne i niestacjonarne IIº
 5. europejski system kształcenia w położnictwie – studia stacjonarne i niestacjonarne IIº
 6. filozofia i teoria opieki położniczej – studia stacjonarne i niestacjonarne IIº
 7. ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie – studia stacjonarne i niestacjonarne IIº
 8. Problemy zdrowotne kobiet w okresie klimakterium – studia stacjonarne i niestacjonarne IIº

W Zakładzie realizowane są prace licencjackie i magisterskie.

Ponadto Zakład prowadzi kształcenie na poziomie podyplomowym dla pielęgniarek i położnych w formie szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych.

Celem kształcenia pielęgniarek i położnych jest:

 • przygotowanie pielęgniarki i położnej do samodzielnego sprawowania indywidualnej opieki nad chorym,
 • poznawanie zakresu i charakteru opieki,
 • realizowanie zadań i czynności związanych z funkcjami zawodowymi,
 • realizowanie zadań i współudział w badaniach naukowych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa.