Katedra Badania Narządów Zmysłów

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

Pokój 16 i 17

Tel: 52 585-54-08

kbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna

Katedra Badania Narządów Zmysłów prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów z następujących przedmiotów:

  • Patologia słuchu, mowy i równowagi – audiofonologia, I rok studiów stacjonarnych I stopnia
  • Diagnostyka audiologiczna – audiofonologia, II rok studiów stacjonarnych I stopnia
  • Specjalistyczne techniki diagnostyczne w optyce okularowej – optyka okularowa z elementami optometrii, III roku studiów stacjonarnych I stopnia
  • Percepcja wzrokowa – optyka okularowa z elementami optometrii, III roku studiów stacjonarnych I stopnia
  • Terapia widzenia – optyka okularowa z elementami optometrii, III roku studiów stacjonarnych I stopnia
  • Telemedycyna w optometrii – optometria, I rok studiów stacjonarnych II stopnia
  • Badanie obrazowe narządu wzroku – optometria, I rok studiów stacjonarnych II stopnia
  • Procesy poznawcze i widzenia – optometria, I rok studiów stacjonarnych II stopnia
  • Rozwój i starzenie się narządu wzroku – optometria, II rok studiów stacjonarnych II stopnia
  • Terapia widzenia – optometria, II rok studiów stacjonarnych II stopnia
  • Okulistyka – pielęgniarstwo, I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia
  • Podstawy okulistyki – ratownictwo medyczne, II rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

* UWAGA! Syllabusy poszczególnych przedmiotów oraz programy zajęć ulegają uszczegółowieniu w ciągu roku akademickiego. Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią aktualizacji.