Zakład Badania Narządów Zmysłów

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-45-89
zbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Działalność dydaktyczna

Zakład Badania Narządów Zmysłów prowadzi działalność dydaktyczną dla studentów audiofonologii I i II roku studiów stacjonarnych I stopnia w następujących przedmiotach:

  • PATOLOGIA SŁUCHU, MOWY I RÓWNOWAGI, I rok studiów stacjonarnych
  • BADANIA SUBIEKTYWNE I OBIEKTYWNE SŁUCHU, I rok studiów stacjonarnych
  • DIAGNOSTYKA AUDIOLOGICZNA, II rok studiów stacjonarnych

* UWAGA! Syllabusy poszczególnych przedmiotów oraz programy zajęć ulegają uszczegółowieniu w ciągu roku akademickiego. Prosimy o regularne zapoznawanie się z treścią aktualizacji.