Katedra Badania Narządów Zmysłów

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

Pokój 16 i 17

Tel: 52 585-54-08

kbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Współpraca

W ramach prowadzonej działalności naukowo-klinicznej Katedra współpracuje z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą:

  1. Centrum Słuchu i Mowy z siedzibą w Kajetanach
  2. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej CMKP w Warszawie
  3. Klinika Okulistyczna Oftalmika w Bydgoszczy
  4. Instytut Fizyki UMK w Toruniu

Pracownicy jednostki uczestniczą aktywnie w zjazdach i konferencjach oraz są członkami lub współpracują z towarzystwami naukowymi: