Zakład Badania Narządów Zmysłów

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-45-89
zbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Współpraca

W ramach prowadzonej działalności naukowo-klinicznej Zakład współpracuje z jednostkami naukowymi w kraju i za granicą:

  1. Centrum Słuchu i Mowy z siedzibą w Kajetanach
  2. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej CMKP w Warszawie

Pracownicy jednostki uczestniczą aktywnie w zjazdach, są członkami lub współpracują z towarzystwami naukowymi:

  1. Polskie Towarzystwo Otolaryngologów – Chirurgów Głowy i Szyi
  2. Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich
  3. International Federation Of Oto-Rhino-Laryngological Societes
  4. Polskie Towarzystwo Nowotworów Głowy i Szyi