Katedra Badania Narządów Zmysłów

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

Pokój 16 i 17

Tel: 52 585-54-08

kbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Badania Narządów Zmysłów

Kierownik - prof. dr hab. Jakub Kałużny

dr Martyna Gębska-Tołoczko
prof. dr hab. Jakub Kałużny
dr Karolina Suwała
lek. Przemysław Zabel

Doktoranci:

Lek med. Przemysław Zabel
Lek. med. Katarzyna Zabel