Zakład Badania Narządów Zmysłów

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-45-89
zbnz@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy Szpital Uniwersytecki im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Zakład Badania Narządów Zmysłów

Kierownik - dr hab. Wojciech Kaźmierczak

dr Joanna Janiak-Kiszka
dr hab. Wojciech Kaźmierczak