SKN Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego

ul. Świętojańska 20, 85-530 Bydgoszcz

obrazek nr 1

Działalność naukowa

Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego

Od 2004 roku studenci byli autorami i współautorami kilkudziesięciu prac naukowych w monografiach oraz czasopismach polskich i zagranicznych, również z punktacją Impact Factor, brali udział w międzynarodowych konferencjach naukowych prezentując ponad 20 prac – 2 prace uzyskały wyróżnienia.

Publikacje aktualne:

 •  Anna Krysiak,
  Wpływ obecności pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 w atmosferze na występowanie astmy oskrzelowej, 2017 – praca w druku
 • Justyna Kul
  Wpływ terapii uzdrowiskowej na pacjentów z astmą oskrzelową, 2017 – praca w druku

Najważniejsze publikacje z ostatnich lat:

 • Hanna Trzcinska, Grzegorz Przybylski, B. Kozłowski, S. Derdowski.
  Analysis of the relation between level of asthma control and depression and anxiety. Med. Sci. Monitor 2012 Vol. 18 nr 3 s. CR190-CR194.
  [ Praca od 2013 roku znajduje się na 1 miejscu Top Listy BioMed Lib. ]
 • Hanna Trzcinska, Brygida Zwierzchowska, Bartosz Kozlowski, Sebastian Derdowski, Grzegorz Przybylski.
  Analysis of the role of selected demographic and psychological variables (anxiety and depression) as risk factors of inadequate control of bronchial astma. Annal Agricultural and Environmental Medicine, 3-20-2013
 • [ Praca od 2014 roku znajduje się na 2 miejscu Top Listy BioMed Lib. ]
 • Hanna Trzcinska, Sebastian Derdowski, Bartosz Kozlowski, Lukasz Sielski, Grzegorz Przybylski.
  Allergy to Hymenoptera Venoms. Journal of Pre- Clinical and Clinical Research vol. 7 No 1/2013.
 • Hanna Trzcinska, Brygida Zwierzchowska, Bartosz Kozlowski, Sebastian Derdowski, Grzegorz Przybylski.
  Korelacja pomiędzy występowaniem depresji i lęku postrzeganego jako stan a poziomem kontroli astmy oskrzelowej – studium porównawcze: miasto – wieś. (W:) Andrzej Borzęcki (red.) Zagrożenia środowiskowe. Lublin, 2013.
 • Ewelina Hoppe, Katarzyna Walczak,
  Postrzeganie własnej i cudzej kobiecości w niepełnosprawności
  (W:) Witold Janocha, Katarzyna Zielińska-Król (red.),
  Kobiecość a niepełnosprawność, Lublin, 2015.
 • Katarzyna Szczęsna, Anorexia nervosa wymysł nastolatek czy poważna choroba?
  2015

Studenckie Koło Naukowe Pedagogiki i Dydaktyki Medycznej

Publikacje za 2017 rok:

 • Anna Krysiak
  Wpływ smogu na występowanie astmy oskrzelowej, porównanie populacji Katowic i Gdańska
  –  praca w przygotowaniu
 • Justyna Kula
  Znaczenie leczenia uzdrowiskowego wśród osób chorych na  astmą oskrzelową
  –  praca w przygotowaniu

Publikacje za 2016 rok:

 • Mateusz Cichoń
  Animaloterapia dobrodziejstwem dla człowieka – Dogoterapia,
  (W:) Andrzej Borzęcki (red.), Problemy współczesnej higieny, Lublin 2016: 583-599
 • Katarzyna Walczak, Mateusz Cichoń
  Animaloterapia dobrodziejstwem dla człowieka – Hipoterapia,
  (W:) Andrzej Borzęcki (red.), Problemy współczesnej higieny, Lublin 2016: 572-583
 • Beata Chrostowska
  Animaloterapia dobrodziejstwem dla człowieka – Felinoterapia,
  (W:) Andrzej Borzęcki (red.), Problemy współczesnej higieny, Lublin 2016: 599-610
 • Ewelina Hoppe, Mateusz Cichoń,
  Animaloterapia dobrodziejstwem dla człowieka – Inne formy terapii z udziałem zwierząt.
  (W:) Andrzej Borzęcki (red.), Problemy współczesnej higieny, Lublin 2016: 610 -621
 • Katarzyna Szczęsna, Mateusz Cichoń,
  Bio-psycho-społeczne aspekty anoreksji
  (W:) Andrzej Borzęcki (red.), Problemy współczesnej higieny, Lublin 2016: 621-631
 • Ewelina Hoppe, Katarzyna Walczak,
  Postrzeganie własnej i cudzej kobiecości w niepełnosprawności,
  Witold Janocha, Katarzyna Zielińska-Król (red.): Kobiecość  a niepełnosprawność, Lublin 2015: 621-631

Publikacje za 2015 rok:

 • Ewelina Hoppe, Katarzyna Walczak:
  Postrzeganie własnej i cudzej kobiecości w niepełnosprawności,
  (W:) Witold Janocha, Katarzyna Zielińska -Król (red.)
  Kobiecość a niepełnosprawność, Lublin,2015.

Najważniejsze publikacje:

 • Mr. Maciejewski, J. Maciejewska, Hanna Trzcinska:
  Zastosowanie metody problemowej Based Learning w wyższym szkolnictwie medycznym. Ann. Acad. Med. Bydg. 2004 T. 18 nr 2 s. 99-104.
 • Hanna Trzcinska, S. Luzak:
  Health consciousness concerning allergic diseases among private secondary schools in Bydgoszcz. Pol. J. Environ. Stud. 2007 Vol. 16 nr 5C part 2 s. 658-661. [PRACA WYRÓŻNIONA]
 • Rafał Guza, Hanna Trzcinska:
  Stan wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy wśród studentów kierunków studiów: Fizjoterapii, Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego. (W:) Andrzej Borzęcki (red.) Zagrożenia środowiskowe. Lublin, 2013.
 • Katarzyna Maza, Hanna Trzcinska:
  Przyczyny i skutki agresji wśród młodzieży szkolnej. (W:) Andrzej Borzęcki (red.) Zagrożenia środowiskowe. Lublin, 2013.
 • Katarzyna Maza, Hanna Trzcinska:
  Rola rodziny i instytucji oświatowo – wychowawczych w zapobieganiu postawom agresywnym u młodzieży szkolnej. (W:) Andrzej Borzęcki (red.) Zagrożenia środowiskowe. Lublin, 2013.