Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-05
pism@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownia Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz
III piętro, pok. 85, 86
tel. 52 585-58-05, 52 585-58-06, 52 585-58-08
fax 52 585-58-02
pism@cm.umk.pl

Sekretariat: Anna Michalak, pok. 69, sekrluk@cm.umk.pl, tel. 52 585-58-01