Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Ciechocinek 87-720, ul. Leśna 3

tel. 54 283-39-45
tel. 52 585-54-16
kikbalne@cm.umk.pl

balneologia

Historia jednostki

Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej włączona została w strukturę Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 1992 r. Poprzednio była to Klinika Balneologii w Ciechocinku Instytutu Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu z siedzibą w Ciechocinku.
Od samego początku kierownikiem Katedry Balneologii i Medycyny Fizykalnej była Profesor dr hab. Irena Ponikowska (do 30.09.2017 r.).
W latach 1992-2014 opublikowano 100 artykułów w czasopismach medycznych recenzowanych, wydano 8 książek, 2 skrypty i 11 rozdziałów w książkach. Całość dorobku jednostki wynosi 232 pozycje wydane drukiem.