Katedra Balneologii i Medycyny Fizykalnej

Ciechocinek 87-720, ul. Leśna 3

tel. 54 283-39-45
tel. 52 585-54-16
kikbalne@cm.umk.pl

balneologia

Działalność dydaktyczna

Katedra prowadzi szkolenia przeddyplomowe i podyplomowe. Szkolenie przeddyplomowe prowadzone jest dla studentów Collegium Medicum UMK na kierunku lekarskim i fizjoterapii.
W zakresie fizjoterapii realizujemy 3 przedmioty dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, tj. Balneoklimatologia, Fizykoterapia, Choroby Metaboliczne. Na kierunku lekarskim prowadzimy przedmiot Balneologia.
Na bazie Uzdrowiskowego Szpitala Klinicznego w Ciechocinku powiązanego ściśle z Katedrą i Zakładem Balneologii i Medycyny Fizykalnej prowadzone są zajęcia praktyczne dla studentów obu kierunków. Baza naukowo-dydaktyczna Szpitala stanowi dużą wartość dla Katedry, gdyż reprezentuje ona najwyższy poziom w zakresie medycyny uzdrowiskowej w kraju. Prowadzone jest tu leczenie pacjentów z chorobami metabolicznymi tj. cukrzyca z ciężkimi powikłaniami, otyłość chorobliwa (ogromna) z powikłaniami. Dobrze zorganizowany zakład przyrodoleczniczy, z którego korzysta Szpital pozwala na prowadzenie zajęć praktycznych w zakresie realizowanych w Katedrze przedmiotów. Jesteśmy przygotowani do prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów obcojęzycznych.
W zakresie szkolenia podyplomowego w Katedrze Balneologii i Medycyny Fizykalnej realizowany jest cały tok studiów specjalizacyjnych dla lekarzy z całego kraju w dziedzinie Balneologia i Medycyna Fizykalna. Jest to jedyna jednostka w kraju kształcąca specjalistów z tej dziedziny lekarzy pracujących w zakładach fizjoterapii, rehabilitacji i lecznictwie uzdrowiskowym.