Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej

Badania z wykorzystaniem absorpcyjnej spektrometrii atomowej (AAS) są rodzajem badań analitycznych, których celem jest określenie stężenia określonego pierwiastka w badanej próbce. Metodę tą wykorzystano m.in. w celu określenia stężeń wybranych pierwiastków chemicznych w próbkach włosów zebranych wśród dzieci kilku bydgoskich szkół. Główne narzędzie badawcze stanowi Perkin Elmer® AAnalyst 800.

 

 

Galeria zdjęć:

Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej Pracownia Spektrometrii Absorpcji Atomowej