Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownia Mikrobiologiczna

Tematy projektów badawczych realizowanych w pracowni mikrobiologii i biologii molekularnej Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

  1. Ustalenie dróg rozprzestrzeniania się szczepów Campylobacter spp. oraz ustalanie potencjalnych rezerwuarów.
  2. Ocena częstości występowania bakterii z rodzaju Campylobacter spp. w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (próbki drobiu).
  3. Ocena częstości występowania bakterii z rodzaju Campylobacter spp. w wodach powierzchniowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (rzeka Brda, Wisła, stawy rekreacyjne, fontanny miejskie, kąpieliska).
  4. Ocena częstości występowania Campylobacter spp. u psów i kotów.
  5. Diagnostyka kampylobakteriozy u dzieci leczonych w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźno-Obserwacyjnym w Bydgoszczy.
  6. Ocena częstości występowania wybranych genów odpowiedzialnych za zjadliwość w szczepach Campylobacter spp. izolowanych z wybranych grup materiałów.
  7. Ocena lekowrażliwości i pokrewieństwa szczepów Campylobacter spp. izolowanych ze środowiska i materiału klinicznego.

Epidemiologia zakażeń Campylobacter spp.

Zakażenia pałeczkami z rodzaju Campylobacter u ludzi stanowią poważny problem epidemiologiczny. W krajach rozwiniętych drobnoustroje te są najczęstszym bakteryjnym czynnikiem etiologicznym biegunek u ludzi. Głównym źródłem zakażenia dla człowieka są produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, zwłaszcza drobiowego, oraz zanieczyszczona bakteriami woda. Niebezpieczeństwo zakażenia niesie także kontakt ze zwierzętami domowymi i hodowlanymi. W Polsce nie jest powszechnie prowadzona diagnostyka zakażeń Campylobacter spp. Badania prowadzone w pracowni mikrobiologii i biologii molekularnej uwzględniają wielokierunkową izolację Campylobacter spp. z materiału klinicznego oraz najważniejszych nośników i źródeł tej bakterii w środowisku.

 

Galeria zdjęć:

Pracownia mikrobiologiczna Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii  Pracownia mikrobiologiczna Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Wzrost Campylobacter jejuni na podłożu Prestona  Pracownia biologii molekularnej Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Pracownia biologii molekularnej Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Pracownia biologii molekularnej Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii Zdjęcie żelu agarozowego po amplifikacji DNA metodą PCR - wykrywanie genu odpowiedzialnego za czynnik wirulencji Campylobacter spp.