Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Działalność naukowo-badawcza Katedry Higieny, Epidemiologii i Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Zasadnicze kierunki badań naukowych:

 • badania w kierunku zaburzeń metabolicznych kobiet w okresie menopauzy;
 • badanie poziomu cynku u osób z chorobami nowotworowymi. Żywieniowa
  profilaktyka chorób nowotworowych;
 • ocena wpływu wysokich częstotliwości w monitorowaniu terapii antycellulitowych;
 • ocena absorpcyjnej spektrometrii atomowej /AAS/ w badaniach określających stężenia określonych pierwiastków we włosach;
 • ocena częstości występowania Campylobacter spp. u ptactwa miejskiego;
 • ocena pokrewieństwa szczepów Campylobacter

Działalność dydaktyczna:

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek: pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, fizjoterapia, dietetyka, położnictwo, kosmetologia, farmacja, analityka medyczna, optyka okularowa). Tematyka ćwiczeń, zajęć seminaryjnych i wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu higieny, epidemiologii i zdrowia publicznego.

 

 

 • 2020-2021 Badania w kierunku zaburzeń metabolicznych kobiet  okresie menopauzy.
 • 2020-Badanie poziomu cynku u osób z chorobami nowotworowymi. Żywieniowa profilaktyka chorób nowotworowych.
 • 2019-2022 – Ocena pokrewieństwa szczepów Campylobacter spp.
 • 2018-2021- Ocena częstości występowania Campylobacter spp. u ptactwa miejskiego.
 • 2018-2021- Ocena wpływu wysokich częstotliwości w monitorowaniu terapii antycellulitowych
 • 2019-2021- Ocena  absorpcyjnej spektrometrii atomowej /AAS/ w badaniach określających stężenia określonych pierwiastków we włosach.
 • 2016-2018 r. – Środowiskowe badania molekularne szczepów Campylobacter spp.
 • 2016-2019 r. – Badania dzieci i rodziców w kierunku nieprawidłowego żywienia, zaburzeń w składzie masy ciała i stanu zmineralizowania kośćca.
 • 2013-2017 r. – Częstość występowania Zespołu Przewlekłego Zmęczenia w populacji województwa kujawsko-pomorskiego.
 • 2013-2017 r. – Ocena skuteczności postępowania niefarmakologicznego w terapii Zespołu Przewlekłego Zmęczenia.
 • 2009-2015 r. – Ocena czynnościowa autonomicznego układu nerwowego na podstawie analizy parametrów zmienności rytmu serca i temperatury głębokiej ciała u osób ze stwardnieniem rozsianym.
 • 2009-2015 r. – Ocena czynnościowa autonomicznego układu nerwowego i zaburzeń postawy jako czynników ryzyka upadków u osób z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem choroby Parkinsona.
 • 2012-2015 r. – Ocena układu sercowo-naczyniowego, autonomicznego układu nerwowego i temperatury głębokiej ciała u osób poddanych deprywacji snu.
 • 2012-2015 r. – Badania epidemiologiczne dzieci i młodzieży w kierunku chorób dietozależnych.
 • 2013-2015 r. – Ocena zanieczyszczenia piaskownic na terenie Bydgoszczy bakteriami z rodzaju Campylobacter spp. i Salmonella spp.
 • 2014-2015 r. – Ocena częstości występowania bakterii z rodzaju Salmonella i Campylobacter w niepasteryzowanych produktach mlecznych pochodzenia zwierzęcego.
 • 2014-2015 r. – Ocena występowania bakterii z rodzaju Campyloabcter spp. w mięsie wieprzowym i wołowym.
 • 2011-2014 r. – Ustalenie łańcucha zakażeń Campylobacter jejuni i Campylobacter coli u dzieci w oparciu o charakterystykę fenotypową i genotypową szczepów izolowanych z materiału klinicznego i źródeł środowiskowych” Grant NCN nr N N404 272540.
 • 2013-2014 r. – Ocena zmian parametrów hemodynamicznych i czynności autonomicznego układu nerwowego u zdrowych, młodych mężczyzn w warunkach hiperbarycznych.
 • 2013-2014 r. – Wpływ intensywnego wysiłku fizycznego na parametry czynnościowe autonomicznego układu nerwowego i układu sercowo-naczyniowego u osób zdrowych uprawiających sport amatorski lub wyczynowy. Badanie sportowców w kierunku identyfikacji zaburzeń czynnościowych układu sercowo-naczyniowego, układu oddechowego i autonomicznego układu nerwowego.

Funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych:

prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe

 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego dla województwa kujawsko-pomorskiego – od 09.07.2014 r.,
 • Narodowe Centrum Nauki – od 2013 r. członek Zespołu Ekspertów NCN (Dział: Nauki o Życiu, Panel NZ7-A: „Epidemiologia, choroby cywilizacyjne i społeczne, zagrożenia środowiskowe dla zdrowia ludzi i zwierząt, medyczna i weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego, medycyna pracy, nauki o lekach”),
 • Grupa Ekspercka ds. opracowania wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku zdrowie publiczne – 2013 r. Przewodniczący Grupy Eksperckiej,
 • Ekspert ds. Krajowych Ram Kwalifikacji w dziedzinie zdrowie publiczne Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – od 2012 r.,
 • Komisja Akredytacyjna Akademickich Uczelni Medycznych – od 2006 r. Przedstawiciel Uczelni w KAAUM,
 • Polskie Towarzystwo Fizjologiczne – od 1997 r. skarbnik Oddziału Bydgoskiego PTF,
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych – w latach 1998-2000 członek Zarządu Głównego PTEiLChZ,
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne – od 2002 r. przewodniczący Oddziału Bydgoskiego PTH,
 • Polskie Towarzystwo Antropologiczne – od 2002 r. v-ce przewodniczący Oddziału Bydgoskiego PTA,
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego – od 2006 r. Przewodniczący Kujawsko-Pomorskiego Oddziału PTZP.

Współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi:

 • Klinika Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu im. Filipa w Margburgu (Niemcy)
 • Institute for Ageing and Health, The Medical School, Newcastle University, Framlington Place Newcastle-upon-Tyne (Wielka Brytania)
 • Zakład Higieny i Dietetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Katedra i Zakład Fizjologii Klinicznej i Stosowanej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Zakład Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie (Gdynia)
 • Katedra Biologii i Środowiska Zwierząt, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Organizowane konferencje naukowe:

 • Ogólnopolskie Sympozjum Medycyny Zapobiegawczej – Środowiskowe Uwarunkowania Zdrowia Publicznego. 7-8.06.2000 r.
 • XXII Congress of The Polish Physiological Society – Satellite symposium: Nutrition in Physiology and Pathology. 09.2002 r.
 • Konferencja naukowa: Czystość i brud. Higiena w starożytności. 12-13.09.2013 r.
 • Konferencja naukowa: Czystość i brud. Higiena w średniowieczu. 11-12.09.2014 r.
 • Konferencja naukowa: Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.). 17-18.09.2015 r.
 • Konferencja naukowa: Czystość i brud. Higiena w XIX wieku. Wokół przełomu bakteriologicznego. 22-23.09.2016 r.