Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-36-16
khigepiderg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego

prof. dr hab. Jacek J. Klawe
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Jacek J. Klawe

 

W skład Katedry wchodzi:

  • Zakład Higieny i Epidemiologii
    kierownik: prof. dr hab. Jacek J. Klawe
  • Zakład Medycznego Kształcenia Podyplomowego i Edukacji Zdrowotnej
    kierownik: prof. dr hab. Jacek J. Klawe

 

Pracownie naukowe działające przy Katedrze:


Historia jednostki:

Zakład Higieny i Epidemiologii Filii Akademii Medycznej w Gdańsku z siedzibą w Bydgoszczy został powołany w 1977 roku. Stanowisko jego kierownika objęła dr hab. farm. Bolesława Doboszyńska, która pełniła tę funkcję do roku 1992. W dniu 21 lipca 1984 roku powołano Akademię Medyczną w Bydgoszczy. Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii weszły w strukturę nowej uczelni. W 1993 roku kierownikiem Katedry i Zakładu Higieny i Epidemiologii został prof. dr hab. med. Marian Sygit, a od 1 września 1996 roku kierownikiem jednostki jest prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe – specjalista zdrowia publicznego. Od 2001 roku Katedra należy do Wydziału Nauk o Zdrowiu.

Z dniem 1 lipca 2015 r. jednostka została przekształcona w w Katedrę Higieny, Epidemiologii i Ergonomii z Zakładem Higieny i Epidemiologii oraz z Zakładem Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego.
Od 2021 r. Zakład Ergonomii i Fizjologii Wysiłku Fizycznego przekształcił się w Katedrę Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej (ul. Świętojańska 20).