Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Kardiologii i Farmakologii Klinicznej

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Grześk

 

Działalność kliniczna Katedry obejmuje:

• pełny zakres podstawowych procedur kardiologii zachowawczej i inwazyjnej, z całodobowym leczeniem ostrych zespołów wieńcowych,
• specjalistyczne leczenie pacjentów z niewydolnością serca z kwalifikacją do transplantacji serca lub urządzeń wszczepialnych wspomagających pracę serca (LVAD)
elektroterapia – wszczepianie stymulatorów serca, kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, leczenie metodą ablacji arytmii nadkomorowych i komorowych
• leczenie pacjentów z nadciśnieniem płucnym (1 z 20 ośrodków w Polsce)
• konsultacje i terapia monitorowana w zakresie farmakologii klinicznej

 


Działalność naukowo-badawcza obejmuje:

• rolę układu immunologicznego w rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
• rolę i znaczenie hemostatycznych i zapalnych czynników ryzyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
• powiązań zaburzeń układu krążenia z chorobami przewodu pokarmowego, w tym na tle alergicznym
• rolę układu immunologicznego w patogenezie miażdżycy, zwłaszcza rozwoju choroby niedokrwiennej serca
• rolę czynników hemostatycznych w patogenezie choroby wieńcowej
• rolę czynników dietetycznych i alkoholu w etiopatogenezie miażdżycy i zaburzeniach funkcji śródbłonka
• rola aspektów patogenetycznych, diagnostycznych i terapeutycznych skurczowej i rozkurczowej niewydolności serca
• rolę biodostępności leków kardiologicznych i oceny skuteczności i bezpieczeństwa preparatów lekowych prowadzonej w prospektywnych randomizowanych badaniach klinicznych
• terapię monitorowaną leczenia przeciwzakrzepowego – trzy antykoagulanty: apiksaban, rywaroksaban, dabigatran, monitoring i konsultację trudnych przypadków, szczególnie związanych z:
– dystrofią mięśniową,
– nawracającym krwawieniem,
– stosowaniem leków wchodzących w interakcje,
– jednoczesną terapią onkologiczną,
– po przeszczepieniu narządów
• problematykę podania leku poza wskazaniami rejestracyjnymi:
– ocenę zgodności zastosowania preparatów z zasadami EBM
– ocenę skali problemu
• ocenę funkcji śródbłonka naczyniowego u osób poddanych działaniu wybranych czynników fizycznych, chemicznych oraz wysiłku fizycznego

 


Działalność naukowo-szkoleniowa obejmuje:

• Zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunek: pielęgniarstwo, elektroradiologia, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, położnictwo), Wydziału Farmaceutycznego (kierunek: farmacja, analityka medyczna) oraz Wydziału Lekarskiego. Tematyka ćwiczeń, zajęć seminaryjnych i wykładów obejmuje zagadnienia z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji kardiologicznej, prowadzenia podstawowej i zaawansowanej resuscytacji oraz farmakologii ogólnej i klinicznej.
• Pracownicy Katedry są opiekunami prac licencjackich i magisterskich oraz promotorami i recenzentami w przewodach doktorskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Wydziale Lekarskim i Wydziale Farmaceutycznym CM UMK.
• Klinika Kardiologii posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia staży kierunkowych
i specjalizacji dla lekarzy w zakresie: chorób wewnętrznych, kardiologii i farmakologii klinicznej. Klinika prowadzi kursy specjalizacyjne w dziedzinie kardiologii oraz farmakologii klinicznej akredytowane przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Szkolenia dla pracowników innych oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego.

grafika systemu monitorowania kształcenia pracowników medycznych

• Szkolenia dla pracowników innych oddziałów Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w ramach ustawicznego doskonalenia zawodowego.

 


Publikacje naukowe pracowników Katedry Kardiologii:

Wykaz naukowy zawarty w Bibliotece Collegium Medicum UMK:

Analiza bibliometryczna