II Katedra Kardiologii

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel./fax 52 365-56-53
kkard2@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

II Katedra Kardiologii

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Grześk
Kierownik Katedry:
prof. dr hab. n. med.
Grzegorz Grześk

W skład II Katedry Kardiologii wchodzi:

 • Klinika Kardiologii
 • Zakład Farmakologii Klinicznej

 

Główne kierunki badań:

 • roli układu immunologicznego w rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
 • roli i znaczenia hemostatycznych i zapalnych czynników ryzyka miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca
 • powiązań zaburzeń układu krążenia z chorobami przewodu pokarmowego, w tym na tle alergicznym
 • roli układu immunologicznego w patogenezie miażdżycy, zwłaszcza rozwoju choroby niedokrwiennej serca
 • roli czynników hemostatycznych w patogenezie choroby wieńcowej
 • roli czynników dietetycznych i alkoholu w etiopatogenezie miażdżycy i zaburzeniach funkcji śródbłonka
 • aspektów patogenetycznych, diagnostycznych i terapeutycznych skurczowej i rozkurczowej niewydolności serca
 • biodostępności leków kardiologicznych i oceny skuteczności i bezpieczeństwa preparatów lekowych prowadzonej w prospektywnych randomizowanych badaniach klinicznych

Działalność naukowo-badawcza:

Aktualna działalność naukowo-badawcza skupia się głównie na wielorakich aspektach diagnostyki i leczenia chorych z niewydolnością serca, zwłaszcza w zakresie:

 • diagnostyka i leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego
 • ocena zaburzeń mięśnia sercowego u osób poddanych stymulacji resynchronizującej
 • rola czynników immunologicznych w patogenezie niewydolności serca
 • ocena predyktorów nagłej śmierci u chorych z NS
 • rola układu współczulnego u chorych z niewydolnością serca z wykorzystaniem badań biokardioimedacyjnych
 • ocena i znaczenie prognostyczne nowych markerów niewydolności serca
 • rola gospodarki żelazowej w niewydolności serca
 • aspekty profilaktyki wtórnej w chorobach układu sercowo-naczyniowego

Działalność naukowo-szkoleniowa:

 • systematyczny (czynny) udział przedstawicieli Kliniki Kardiologii w Kongresach Kardiologicznych (światowych, europejskich i krajowych),
 • publikacje w pismach zagranicznych i krajowych,
 • organizacja konferencji naukowo-szkoleniowych w regionie,
 • organizacja tematycznych kursów szkoleniowych dla wybranych słuchaczy, np. kardiologów i lekarzy poradni specjalistycznych, lekarzy rejonowych, rodzinnych,
 • sympozja i kursy szkoleniowe z tematyki niewydolności serca dla lekarzy-koordynatorów powiatowych z regionu kujawsko-pomorskiego i lekarzy rodzinnych.

Publikacje naukowe pracowników II Katedry Kardiologii:

Sumaryczna wartość wskaźnika (punktów) MNiSW dla jednostki:
Liczba prac – 230; wartość wskaźnika – 1734.000

Sumaryczna wartość wskaźnika (punktów) IF dla jednostki:
Liczba prac – 50; wartość wskaźnika – 232.14