Zakład Podstaw Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel.  52 585-58-52
zpfizjoter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Informacje dla studentów

Karta ćwiczeń 2018/2019 (38 KB)

Zasady ubiegania się o przepisanie zaliczenia i oceny (271 KB)

Regulamin dydaktyczny (434 KB)

Zasady BHP (293 KB)

Funkcję adiunkta dydaktycznego Katedry Fizjoterapii pełni dr n. med. Agnieszka Radzimińska.