Zakład Podstaw Fizjoterapii

ul. Techników 3, 85-801 Bydgoszcz

tel.  52 585-58-52
zpfizjoter@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek fizjoterapia (studia II stopnia, studia jednolite: stacjonarne i niestacjonarne) oraz studentów Wydziału Farmaceutycznego – kierunek kosmetologia (studia I i II stopnia: stacjonarne i niestacjonarne) z przedmiotów:

  • Kinezjologia i Fizjoprofilaktyka (Fizjoterapia – studia jednolite I rok)
  • Masaż leczniczy (Fizjoterapia, jednolite II rok)
  • Kinezyterapia (Fizjoterapia, jednolite II rok)
  • Techniki relaksacyjne w kinezyterapii (Fizjoterapia, II stopień, II rok)
  • Masaż specjalny (Fizjoterapia, II stopień, II rok)
  • Podstawy masażu i fizjoterapii (Kosmetologia, I stopień, III rok)
  • Fizjoterapia i odnowa biologiczna (Kosmetologia, II stopień, I rok)
  • Seminarium dyplomowe (Fizjoterapia, Kosmetologia)
  • Seminarium magisterskie (Fizjoterapia)