Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kpielzab@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Zakład prowadzi zajęcia dydaktyczne dla studentów z przedmiotów:

 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne dla studentów kierunku położnictwo – studia I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Leczenie ran
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne dla studentów kierunku położnictwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Pielęgniarstwo angiologiczne
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Pielęgniarstwo w kardiochirurgii
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Podstawy pielęgniarstwa operacyjnego
  dla studentów kierunku pielęgniarstwo – studia II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne

Zajęcia dydaktyczne w zakresie kształcenia podyplomowego, są prowadzone we współpracy z Zakładem Kształcenia Podyplomowego (specjalizacja chirurgiczna) oraz z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Bydgoszczy (kursy specjalistyczne: Leczenie ran; Kompresjoterapia).

Badania naukowe oraz zajęcia praktyczne ze studentami studiów I stopnia i praktyki zawodowe ze studentami studiów II stopnia na kierunkach: pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzone są w Poradni Leczenia Ran Przewlekłych i Klinice Chirurgii Naczyniowej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza oraz w Oddziale Klinicznym Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy.