Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kpielzab@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych