Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kpielzab@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność naukowa

Wykaz ważniejszych konferencji naukowych z czynnym udziałem pracowników Zakładu:

 1. Top Angiological Trends – 9 – 10 styczeń 2009 Bydgoszcz
 2. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Psychologia w medycynie – medycyna w psychologii. Człowiek chory – aspekty biopsychospołeczne – 25-27 września 2009, Lublin
 3. III Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – 21-24 października 2009, Bydgoszcz
 4. VI Warsztaty laparoskopowe – 15-16 kwietnia 2010, Gdynia
 5. X Kongres Pielęgniarek Polskich – 13-15 maja 2010, Ciechanów
 6. European Wound Management Association, EWMA Conference – 26-28 maja 2010, Geneva
 7. VI Bezpieczny Szpital. Najnowsze metody przeciwdziałania zakażeniom. 15-16 kwietnia 2011, Zielonka k. Warszawy.
 8. 21st Conference of the European Wound Management Association. 25-27 maja 2011, Brussels, Belgium.
 9. XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego. 17-19 czerwca 2011, Jachranka.
 10. Międzynarodowa Konferencja “100-lecie Pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku”, 2-3 czerwca 2011, Kraków
 11. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa. XV-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu. Bydgoszcz, 19-20 marca 2012
 12. IV Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Bydgoszcz, 4-6 października 2012
 13. 23rd Conference of the European Wound Management Association. Copenhagen, Denmark, 15-17 maja 2013
 14. VI Międzynarodowy Kongres Polskich Towarzystw Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej Polskiego Towarzystwa Angiologii Sekcji Radiologii Zabiegowej PLTR. Katowice, 5-7 czerwca 2014
 15. Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran. Zakopane, 11-13 września 2014
 16. 24th Conference of the European Wound Management Association and the 10th National Spanish Symposium on Pressure Ulcers and Chronic Wounds (GNEAUPP). “Innovation, know-how and technology in wound care”. Madrid, Spain, 14-16 maja 2014
 17. XX Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Sesja pielęgniarska “Od teorii do praktyki”. Bydgoszcz, 15-17 maja 2014

Organizacja i współorganizacja konferencji:

 1. Ogólnopolska Jubileuszowa Konferencja z okazji V-lecia istnienia Wydziału Pielęgniarstwa AMB „Pielęgniarstwo i Medycyna Kliniczna”, Bydgoszcz, czerwiec 2002
 2. Konferencja Regionalna – Profilaktyka i leczenie ran przewlekłych, Bydgoszcz, 2003
 3. Konferencja Regionalna – Profilaktyka i leczenie ran przewlekłych, Bydgoszcz, 2004
 4. Konferencja Ogólnopolska – Edukacja, profilaktyka i leczenie ran przewlekłych, Toruń, 21-23 września 2004
 5. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Europejski wymiar nauk o zdrowiu”, Bydgoszcz 20-21 września 2007
 6. II Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Leczenie ran – od teorii do praktyki”, Poznań 11-14 października 2007
 7. I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTPA „Interdyscyplinarna opieka nad chorym w chirurgii i angiologii”, Bydgoszcz 26-27 września 2008
 8. III Kongres Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran – 21-24 października 2009, Bydgoszcz
 9. II Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTPA Trendy w opiece pielęgniarskiej nad chorym w chirurgii i angiologii – opieka interdyscyplinarna”, 9-10 września 2010, Bydgoszcz
 10. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Modele kompleksowej opieki nad raną – skutecznie i bezpiecznie”, 14-16 października 2011, Mikołajki
 11. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, 17-18 maja 2012 r.
 12. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Angiologicznego, Bydgoszcz, 21-22 maja 2014

Towarzystwa Naukowe (pełnione funkcje):

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Angiologicznego
  dr Justyna Cwajda-Białasik (prezes),
  prof. dr hab. Maria Szewczyk (wiceprezes),
  dr Paulina Mościcka (sekretarz),
  dr Katarzyna Cierzniakowska (skarbnik),
 • Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Czasopisma:

Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne

prof. dr hab. Maria Szewczyk – Redaktor Naczelna
dr Justyna Cwajda-Białasik – Sekretarz Redakcji
dr Katarzyna Cierzniakowska – Sekretarz Redakcji

Leczenie Ran

prof. dr hab. Maria Szewczyk – Zastępca Redaktora Naczelnego
dr Katarzyna Cierzniakowska – Sekretarz Redakcji


Konsultanci:

 • prof. dr hab. Maria T. Szewczyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego (powołanie do pełnienia funkcji przez Ministra Zdrowia 20 grudnia 2011 roku)
 • dr Katarzyna Cierzniakowska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego (dla województwa kujawsko-pomorskiego)
 • dr Aleksandra Popow – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Pielęgniarstwa (dla województwa kujawsko-pomorskiego)

Nagrody i wyróżnienia:

Pracownicy Zakładu kilkakrotnie otrzymywali nagrody indywidualne i zespołowe od Władz UMK oraz Organizatorów Konferencji Naukowych, za osiągnięcia na polu badawczo-naukowym.
W czerwcu 2011 r. w Krakowie prof. dr hab. n. med. Maria T. Szewczyk w uznaniu dla ogromnych zasług w rozwoju naukowym pielęgniarstwa oraz wdrażaniu osiągnięć naukowych do praktyki pielęgniarskiej w Polsce oraz w działalności dydaktycznej i organizacyjnej została uhonorowana medalem Plus ratio quam vis (łac. Więcej znaczy rozum, niż siła).