(strona archiwalna) Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zmedzap@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Udział w konferencjach

  1. VI Międzynarodowy Kongres Zdrowia Publicznego , Międzyzdroje, czerwiec, 2012,
  2. Międzynarodowa Konferencja Europejski Wymiar Nauk o Zdrowiu, Bydgoszcz, 2012.
  3. VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badania Bólu, Gdańsk, wrzesień 2010.
  4. 39 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarskiej PTNCH z udziałem Greckiego Towarzystwa Neurochirurgicznego, 17-20.09.2009, Mikołajki.
  5. XI Sympozjum Naukowe “Postępy w Medycynie Zakażeń”. Warszawa, 30 XI-1 XII 2007 r. Warszawa: Narodowy Instytut Leków, 2007
  6. 63. Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich. Poznań, 12-15 IX 2007 r.
  7. Kongres Europejskiego Towarzystwa Stereotaksji i Neurochirurgii Czynnościowej, Rimini, 2008 r.
  8. XII Sympozjum Onkologia w Otolaryngologii. Lublin, 7-9 VI 2007 r.
  9. First World Congress on Hypospadias and Intersex Disorders. Instanbul, 17-19 XI 2005 r.