(strona archiwalna) Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zmedzap@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

SKN Międzynarodowych Problemów Zdrowia i Medycyny Zapobiegawczej

Od października 2011 r. przy Zakładzie Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego działa Studenckie Koło Naukowe Międzynarodowych Problemów Zdrowia i Medycyny Zapobiegawczej.

Głównym celem funkcjonowania koła jest działalność naukowa – poszerzanie wiedzy, prowadzenie badań, pisanie prac naukowych i uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Obszar zainteresowań badawczych Koła to Międzynarodowe Problemy Zdrowia i Medycyna Zapobiegawcza.

Na spotkaniach koła analizujemy także bieżące wydarzenia na arenie zdrowia publicznego w Polsce i na świecie, czerpiąc inspirację do dalszych prac.