(strona archiwalna) Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zmedzap@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Przedmioty prowadzone przez Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego:

 • Choroby społeczne
 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
 • Medycyna rodzinna
 • Profilaktyka chorób nowotworowych
 • Promocja zdrowia seniorów
 • Organizacja opieki geriatrycznej i długoterminowej
 • Gerontologia społeczna
 • Edukacja pacjenta
 • Promocja zdrowia w środowisku lokalnym
 • Międzynarodowe problemy zdrowia
 • Europejska polityka zdrowotna
 • Zdrowie środowiskowe

Propozycje tematów wykładów fakultatywnych:

Prof. dr hab. n. med. Marek Harat

 1. Leczenie neurochirurgiczne bólów neuropatycznych.
 2. Malformacje naczyniowe mózgu I rdzenia kręgowego – możliwości leczenia.
 3. Leczenie neurochirurgiczne choroby Parkinsona.
 4. Współczesna psychochirurgia.
 5. Możliwości leczenia schorzeń neurodegeneracyjnych urazów i niedokrwienia mózgu z użyciem transplantacji komórkowych.
 6. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe – diagnostyka i leczenie.
 7. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa – leczenie operacyjne.