Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego

ul. Sandomierska 16, 85-830 Bydgoszcz

tel. 52 585-54-08
zmedzap@cm.umk.pl

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Pracownicy Zakładu Medycyny Zapobiegawczej i Zdrowia Środowiskowego

Kierownik - prof. dr hab. Krzysztof Leksowski

prof. dr hab. Marek Harat
dr Aleksandra Harat
dr Tomasz Kornatowski
prof. dr hab. Krzysztof Leksowski
dr Bogusław Sakson