Zakład Podstaw Opieki Położniczej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-04
ppop@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Podstaw Opieki Położniczej

dr n. med. Małgorzata Gierszewska
p.o. Kierownika Zakładu: dr n. med. Małgorzata Gierszewska

Historia jednostki:

Niezwykle dynamiczny rozwój Wydziału Nauk o Zdrowiu związany z tworzeniem nowych kierunków i specjalności, spowodował w roku 2008 utworzenie kierunku studiów – Położnictwo. W związku z utworzeniem nowego kierunku powołano także nowe zakłady, m. in. Pracownię Podstaw Opieki Położniczej.
Od 1 października 2008 r. dr Małgorzata Gierszewska pełni obowiązki kierownika Pracowni Podstaw Opieki Położniczej.
Pracownicy jednostki prowadzą zajęcia ze studentami kierunku Położnictwo studia I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.


Baza badawcza:

Zakład Podstaw Opieki Położniczej ma swoją siedzibę w Bydgoszczy przy ul. Łukasiewicza 1. Wyposażona jest w profesjonalne środki dydaktyczne: fantomy, modele, symulatory i sprzęt medyczny, które umożliwią zdobycie wiedzy i zdolności niezbędnych do wykonywania zawodu położnej. Dzięki nowoczesnym pomocom dydaktycznym możliwy jest praktyczny trening czynności przedporodowych, porodowych i poporodowych oraz postępowania w stanach zagrożenia życia matki i dziecka w trakcie porodu i po porodzie. Wyposażenie Pracowni jest przydatne również w nauce umiejętności pielęgnowania kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy, chorej ginekologicznie i dziecka w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych. Pracownia jest także wyposażona w sprzęt multimedialny i audiowizualny, gwarantujący prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z najnowszymi standardami nauczania.


Pracownicy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej są członkami Oddziału Akademickiego Polskiego Towarzystwa Położnych w Bydgoszczy.