Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kpielzab@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Szewczyk
Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Szewczyk

 

W skład Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego wchodzą: