Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kpielzab@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Szewczyk
Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Maria Szewczyk

 

Kierunki badań

  1. Proces pielęgnowania i leczenie owrzodzeń żylnych goleni metodą kompresji.
  2. Profilaktyka w przewlekłej niewydolności żylnej.
  3. Profilaktyka odleżyn, pielęgnowanie, edukacja i leczenie ran przewlekłych.
  4. Stomia jako problem kliniczny i pielęgnacyjny.
  5. Ból we wczesnym okresie pooperacyjnym.
  6. Opieka okołooperacyjna w chirurgii.