Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kpielzab@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego

Kierownik - prof. dr hab. Maria Szewczyk

dr Katarzyna Cierzniakowska
dr Justyna Cwajda-Białasik
mgr Łukasz Czapiewski
mgr Iwona Felc
mgr Karolina Filipska
dr Anna Grabowska-Gaweł
dr Beata Haor
dr Renata Jabłońska
mgr Marzena Komidzierska
dr Elżbieta Kozłowska
dr Agnieszka Królikowska
dr Paulina Mościcka
dr Aleksandra Popow
prof. dr hab. Maria Szewczyk
dr hab. Robert Ślusarz, prof. UMK
mgr Grzegorz Ulenberg