Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-58-03
kpielzab@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Pracownicy Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego


dr Katarzyna Cierzniakowska
dr Justyna Cwajda-Białasik
mgr Łukasz Czapiewski
dr Anna Grabowska-Gaweł
dr Beata Haor
dr Renata Jabłońska
dr Elżbieta Kozłowska
dr Agnieszka Królikowska
dr Paulina Mościcka
dr hab. Andrzej Nowicki, prof. UMK
dr Aleksandra Popow
mgr Sara Rossa
prof. dr hab. Maria Szewczyk
dr hab. Robert Ślusarz
mgr Grzegorz Ulenberg