Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Informacje dla studentów

 • W dniach 16.08-06.09.2019 sekretariat nieczynny z powodu urlopu.
 • Egzamin poprawkowy z Technik zabiegów medycznych odbędzie się w dniu
  10.09.2019r. o godz 15.00 w auli B209 w budynku Patomorfologii.
 • Regulamin dydaktyczny (1,36 MB)

PLANY ZAJĘĆ

 • Plany zajęć na każdy kolejny zjazd dla studentów niestacjonarnych są wywieszane w gablocie Katedry wraz z nazwiskami nauczycieli odpowiadających w danym zjeździe za zajęcia.

PRAKTYKI DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE

 • W roku akademickim 2018/2019 opiekunem praktyk wakacyjnych i śródrocznych dla studentów kierunku ratownictwo medyczne jest dr Elżbieta Bernaciak. Pani dr Bernaciak pełnić będzie dyżury dotyczące praktyk w piątki w godzinach 15:30 – 16:30. W związku z powyższym w sprawach praktyk (dokumenty do podpisu, dzienniczki praktyk do podpisu itp.) prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panią dr Bernaciak na dyżurach lub mailowo. Mail służbowy dostępny jest w systemie USOS.
 • Dzienniki praktyk dla naboru 2018/2019
  I rok (433 KB)
  II rok (372 KB)
  III rok (311 KB)

KOŁO NAUKOWE

 • W roku akademickim 2018/2019 koło naukowe dla studentów kierunku ratownictwo medyczne prowadzi dr Ewa Zieliński.
 • Spotkanie z negocjatorem policyjnym
  Koło Naukowe Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof zaprasza studentów ratownictwa medycznego na spotkanie z negocjatorem policyjnym 24 stycznia 2019 r. o godz. 16.00 w budynku dydaktycznym przy ul. Świętojańskiej 20, w sali nr 16.
  Tematem będzie: “Prowadzenie negocjacji-rozmowy przez ratownika medycznego z osobą chcącą popełnić samobójstwo”.
 • Wykład
  Koło naukowe zaprasza studentów ratownictwa medycznego na wykład, który odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 9 w sali nr 7 w Budynku Audytoryjnym (Biblioteki Medycznej)
  Tematem będzie: “Pozyskiwanie narządów od dawców zmarłych w wyniku nieodwracalnego zatrzymania krążenia. Rozpoznanie śmierci wskutek nieodwracalnego zatrzymania krążenia. DCDD – donation after circulatory determination of death”.