Katedra Medycyny Ratunkowej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Informacje dla studentów

PLANY ZAJĘĆ

  • Plany zajęć na każdy kolejny zjazd dla studentów niestacjonarnych są wywieszane w gablocie Katedry wraz z nazwiskami nauczycieli odpowiadających w danym zjeździe za zajęcia.

PRAKTYKI DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE


KOŁO NAUKOWE

  • W roku akademickim 2019/2020 koło naukowe dla studentów kierunku ratownictwo medyczne prowadzi dr Ewa Zieliński.