Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Informacje dla studentów

  • PRAKTYKI DLA KIERUNKU RATOWNICTWO MEDYCZNE
    W roku akademickim 2018/2019 opiekunem praktyk wakacyjnych i śródrocznych dla studentów kierunku ratownictwo medyczne jest dr Elżbieta Bernaciak. Pani dr Bernaciak pełnić będzie dyżury dotyczące praktyk w piątki w godzinach 15:30 – 16:30. W związku z powyższym w sprawach praktyk (dokumenty do podpisu, dzienniczki praktyk do podpisu itp.) prosimy kontaktować się bezpośrednio z Panią dr Bernaciak na dyżurach lub mailowo. Mail służbowy dostępny jest w systemie USOS.
  • PLANY ZAJĘĆ
    Plany zajęć na każdy kolejny zjazd dla studentów niestacjonarnych są wywieszane w gablocie Katedry wraz z nazwiskami nauczycieli odpowiadających w danym zjeździe za zajęcia.
  • KOŁO NAUKOWE
    W roku akademickim 2018/2019 koło naukowe dla studentów kierunku ratownictwo medyczne prowadzi Pani dr Ewa Zieliński.
  • Regulamin dydaktyczny (1,36 MB)