Katedra Medycyny Ratunkowej

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Medycyny Ratunkowej

P.o. Kierownika - dr Ahmad El-Essa

dr Elżbieta Bernaciak
dr Anna Burak
lek. Daniel Duchań-Ogrodnik
dr Ahmad El-Essa
dr Andrzej Ferenc
dr Kinga Grobelska
mgr Marta Janowska-Zientara
mgr Wiesław Meckien
mgr Magdalena Michułka-Kuraś
dr Jakub Nożewski
dr hab. Przemysław Paradowski, prof. UMK
mgr Adrianna Szczerba
dr Andrzej Witkowski
dr Ewa Zieliński
lek. Tomasz Zientara