Pracownicy Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Pracownicy Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof

p.o. Kierownika - dr Ahmad El-Essa

dr Elżbieta Bernaciak
mgr Adrianna Czajkowska
lek. Daniel Duchań-Ogrodnik
dr Ahmad El-Essa
dr Kinga Grobelska
lek. Joanna Kiedrowska-Smyk
mgr Wiesław Meckien
mgr Magdalena Michułka-Kuraś
dr Andrzej Witkowski
dr Ewa Zieliński
lek. Tomasz Zientara