Pracownicy Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof - Wydział Nauk o Zdrowiu - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof

ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Budynek Audytoryjny

tel.  52 585-36-62
katedra.emerg@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Pracownicy Katedry Medycyny Ratunkowej i Katastrof

p.o. Kierownika - dr Ahmad El-Essa

mgr Adrianna Czajkowska
lek. Daniel Duchań-Ogrodnik
dr Ahmad El-Essa
mgr Marta Janowska
mgr Wiesław Meckien
mgr Magdalena Michułka-Kuraś
lek. Tomasz Zientara