Katedra i Klinika Geriatrii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz

tel. 52 585-49-00
kikgeriat@cm.umk.pl

zdjęcie nagłówkowe

Katedra i Klinika Geriatrii

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza
ul. M. Curie Skłodowskiej 9, 85-094 Bydgoszcz
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, segment D, II piętro

tel. 52 585-49-00, tel. 52 585-72-40
fax 52 585-49-21

Sekretariat:
p. 2.067 – mgr Agata Klawikowska,
p. 2.074 – Iwona Kapelińska, inż. Dagmara Talbierz