Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela
ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

tel. 52 36-55-284
kikgast@cm.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy

Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

Kierownik Katedry: prof. dr hab. Maria Kłopocka

W skład Katedry wchodzi:

Na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy utworzono z dniem 1 grudnia 1988 r. Klinikę Chorób Wewnętrznych. W dniu 1 lipca 1989 r. na p.o. kierownika Kliniki powołano dr. n. med. Macieja Świątkowskiego. Z dniem 1 września 1991 r. na Wydziale Lekarskim utworzono Katedrę i Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych uprzednio zmieniając nazwę Kliniki Chorób Wewnętrznych na Klinikę Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych i następnie włączając ją do nowo utworzonej Katedry. 1 lutego 1994 r. Rektor AM w Bydgoszczy powołał dr. hab. n. med. Macieja Świątkowskiego na stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki. Na podstawie zarządzenia Rektora AM w Bydgoszczy z dniem 20 listopada 2000 r. zmieniono nazwę Katedry na: Katedra i Klinika Gastroenterologii, Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych, a z dniem 2 kwietnia 2002 r. przeniesiono Katedrę z Wydziału Lekarskiego na Wydział Nauk o Zdrowiu. Zarządzeniem Rektora UMK z dnia 23 września 2014 r. przekształcono dotychczasową Katedrę w Katedrę Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania.

W powstałej z dniem 1 października 2014 r. Katedrze Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania funkcjonuje Klinika Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania. Siedzibą Kliniki jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Klinika prowadzi działalność usługowo-leczniczą w ramach 21-łóżkowej Kliniki, Poradni Gastrologicznej, Szpitalnego Zakładu Diabetologii i Chorób Metabolicznych, Specjalistycznej Pracowni Endoskopii Klinicznej i Badawczej, Pracowni Ultrasonograficznej z Ultrasonografią Endoskopową, Pracowni Motoryki Przewodu Pokarmowego oraz Pracowni Leczenia Biologicznego.

Klinika wyposażona jest w:

  • wideogastroskopy,
  • wideoduodenoskopy,
  • wideokolonoskopy,
  • wideoendoskop z ultrasonografią endoskopową,
  • aparaturę do badań manometrycznych wysokiej rozdzielczości i pH-metrycznych z impedancją,
  • ultrasonograf.